fbpx

Frist for indlevering af selvangivelse 2024

Selvangivelsen til Skat er en årlig forpligtelse for danske juridiske og fysiske skatteydere, hvor indkomst, fradrag og andre økonomiske oplysninger, såsom resultat er virksomhed(er) og regnskabsoplysninger skal indberettes på selvangivelsen til SKAT.

Fristen og de påkrævede oplysninger der skal oplyses på selvangivelsen, afhænger til dels om den, selvangivelsen vedrører. I dette indlæg kommer vi ind på selvangivelse fristerne for selskaber og fristen for den udvidet selvangivelse for Enkeltmandsvirksomheder, I/S samt den selvstændige erhvervsdrivende uden CVR-nr.

Selvangivelse frister for selskaber (ApS og A/S)

Fristen for aflevering af selvangivelse for selskaber, afhænger af den registreret regnskabsperiode.
Selvangivelse fristen er 6. måneder efter afslutning af regnskabsåret. Der er dog en undtagelser, hvis selskabet har forskudt regnskabsår, der slutter mellem 1. marts og – 31. marts 2024, er fristen kortere end 6. måneder. 

På nedenstående oversigt, kan du se de fristerne for selvangivelse på det mest gængse regnskabsperioder:

RegnskabsårFrist for selvangivelse
1. januar 2023 - 31. december 2023
1. juli 2024 kl. 09:00
1. februar 2023 - 31. januar 2024
1. august 2024 kl. 09:00
1. marts 2023 - 29. februar 2024
2. september 2024 kl. 09:00
1. april 2023 - 31. marts 2024
2. september 2024 kl. 09:00
1. maj 2023 - 30. april 2024
1. november 2024 kl. 09:00
1. juni 2023 - 31. maj 2024
2. december 2024 kl. 09:00
1. juli 2023 - 30. juni 2024
2. januar 2025 kl. 09:00

Selvangivelse frister for selvstændige erhvervsdrivende

Fristen for aflevering af udvidet selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende, herunder Enkeltmandsvirksomhed, Personligt ejet mindre virksomhed, I/S og selvstændige uden CVR-nr. er 6. måneder efter afslutningen af indkomståret (kalenderåret)

IndkomstårFrist for selvangivelse
1. januar 2023 - 31. december 2023
1. juli 2024 kl. 09:00
1. januar 2024 - 31. december 2024
1. juli 2025 kl. 09:00

Konsekvenser ved manglende overholdelse af fristen

Hvis selvangivelsen ikke indsendes til tiden, bliver der pålagt et skattetillæg på 200 kr. for hver dag, fristen overskrides, dog højst 5.000 kr.