fbpx

Dine oplysninger

Opsummering af bestilling

  • Årsregnskab 3.595 kr. ekskl. moms.

Specifikation af inkluderet ydelser:

  • Gennemgang af bogholderi og saldobalance.
  • Opstilling af årsregnskab ud fra afstemt bogholderi.
  • Udarbejdelse af årsrapport efter regnskabsklasse B regler.
  • Udarbejdelse af skatteregnskab med tilhørende oplysningsskema til selvangivelse.
  • Indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen.
  • Indberetning af oplysningsskema til selvangivelse.
  • Udbyttehåndtering.
  • Liste med efterposteringer.