fbpx

Dine oplysninger

Opsummering af bestilling

 • Årsregnskab 5.995 kr. ekskl. moms.

  Til drift- og holdingselskab

Specifikation af inkluderet ydelser:

 • Gennemgang af bogholderi og saldobalance.
 • Opstilling af årsregnskab ud fra afstemt bogholderi.
 • Udarbejdelse af årsrapport efter regnskabsklasse B regler.
 • Udarbejdelse af skatteregnskab med tilhørende oplysningsskema til selvangivelse.
 • Sambeskatningsopgørelse.
 • Indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen.
 • Indberetning af oplysningsskema til selvangivelse.
 • Udbyttehåndtering.
 • Liste med efterposteringer.