fbpx

Bogføring af told

I en globaliseret verden, hvor virksomheder opererer på tværs af landegrænser, er håndtering af told en uundgåelig del af den internationale handel. Toldprocedurer kan dog være komplekse, og korrekt bogføring af told er afgørende for at undgå potentielle faldgruber og sikre overholdelse af reglerne.

Sådan bogføres tolden (importspecifikationen)

Tolden bogføres i virksomhedens regnskabsprogram med udgangspunkt i importspecifikationen fra Skattekontoen. 
Du finder importspecifikationen ved at logge på TastSelv Erhverv. 

Vælg rubrikken Told

Vælg herefter rubrikken Importspecifikation

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Hvad er told?

Told er en afgift, der pålægges varer, der importeres fra et land, som ikke er med i EU. Hvis transporten har passeret en landegrænse udenfor EU, inden varen passerer de indre grænser i EU, pålægges varen told.

Hvor meget skal der betales i told?

Først og fremmest er det afgørende at varen i henhold til Harmonized System (HS). Dette danner grundlaget for den toldsats, der skal anvendes og opkræves af Toldstyrelsen. Det er derfor vigtigt at være præcis på tolddeklaration, for at undgå fejl i opkrævningen af tolden.

Hvor meget told der pålægges varen, afhænger af den pågældende vare. Du kan finde den toldsatser på vare- og varekoder i VITA.

Hvordan betales tolden?

Hvis virksomheden er tilmeldt Told- og Skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning, modtager virksomheden månedsvis en samlet importspecifikation fra Toldstyrelsen, som indeholder alle tolddeklarationer for den pågældende måned samt den samlede opkrævning af Told.