fbpx

Bogføring af udbytte

Når du driver et kapitalselskab, Anpartsselskab (ApS) eller Aktieselskab (A/S), får du mulighed for at trække en del af selskabets overskud ud, som udbytte til ejerne af selskabet. Ejerne af selskabet, kan både være personer eller selskab, alt efter hvordan selskabet er konstrueret. Den mest gængse konstruktion er, at driftsselskabet ejes af et holdingselskab og, at udbyttet føres skattefrit over i holdingselskabet, hvor det herefter kan investeres i noget andet, eller trækkes ud som udbytte til ejeren(e).

Udbytte beskattes med 27% i udbytteskat for de første kr. 57.200 (2022 sats) og 42% i udbytteskat for det beløb der er over satsen.

Selskabet skal afregne udbytteskatten på 27%, uanset størrelsen af udbyttet.

Ved udbytte for det beløb der ligger over satsen på kr. 57.200, indregnes den resterende udbytteskat (differencen mellem de 27% og 42%). Det vil sige 15% i den personlige indkomst, på din forskudsopgørelse eller årsopgørelse. Husk at lave udbytteangivelse på skat

Sådan bogføre du udbytte

Når udbyttet størrelse er blevet besluttet på virksomhedens generalforsamling, skal det bogføres ind i regnskabet. Du skal bogfører 3 poster for henholdsvis udlodningen, udbetaling af udbyttet, og den betalte udbytteskat.

Bogføring af udlodning af udbytte

Du skal bogføre udlodning som et finansbilag. Bilagsdatoen skal være den sidste dato i regnskabsåret. F.eks den 31. december 2022.

Tekst: Udlodning af udbytte regnskabsår 2021

Konto: (debiterer) Overført resultat fra tidligere år

Modkonto: (krediterer) Udbytte

Beløb: Det udloddende udbytte

Begge konti skal ligge under egenkapital i kontoplanen.

Bogføring af udbetaling af udbytte til ejer

Bogføring af betaling af udbytteskat